V nadaljevanju sta objavljena 2 razpisa (eden pod drugim) za Erasmus+ študijske izmenjave (zgoraj) in Erasmus+ študijske prakse za leto 2020/2021 (spodaj)
Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2020/2021

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (http://www.uni-lj.si: mednarodno sodelovanje) Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske izmenjave za leto 2020/2021. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2019/2020 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (ta omejitev ne velja za študente drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA ( MEDNARODNO > ERASMUS).

 

Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno četrtka, 9. 1.2020 v poštni predal v vratarnici. Informativni sestanek za vse zainteresirane bo v torek, 3. 12. ob 12.00 v Galeriji – v okviru otvoritve Erasmus razstave. Dodatne informacije (po sestanku!) so na voljo po elektronski pošti. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane!

 

Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati!

 

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 31.1.2019 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

 

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije!

 

PRILOGE (samo v elektronski objavi razpisa):

 

0          besedilo razpisa ...več

 

1          prijavni obrazec - v Šis-u - prijava na izmenjavo
            (v dokazilo za jezik lahko naložite prazen dokument,
            ker obrazec slednjega vsakič šteje kot obvezno prilogo)

 

2          besedilo razpisa UL z dopolnitvami FA ...slo ...ang

 

3          seznam možnosti 13.12.2019 ...več 
            (dodana Poznan in Segovia/Madrid)

 

4          seznam želja - obrazec 13.12.2019 ...več

5
          seznam želja – primer ...več

 

6          izjava o uporabi osebnih podatkov ...več

 

7          rezultati razpisa ...več

 

Razpis Erasmus+ študijske prakse za leto 2019/2020/2021

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (http://www.uni-lj.si : MEDNARODNO SODELOVANJE) Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje naknadnih prijav za ERASMUS+ študijske prakse za leto 2019/20 (okno financiranja 1.6.2019-30.9.2020), istočasno pa zbiramo že preliminarne prijave za leto 2020/21 (okno financiranja 1.6.2020-30.9.2021), . Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo). Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA ( MEDNARODNO > ERASMUS).

 

Prijave sprejemamo v elektronski obliki (preko ŠiSa) do vključno četrtka, 9. 1. 2020. Informativni sestanek za vse zainteresirane bo v torek, 3. 12. ob 12.00 v Galeriji – v okviru otvoritve Erasmus razstave. Dodatne informacije (po sestanku!) so na voljo po elektronski pošti. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane!


Rezultati razpisa bodo objavljeni 31.1.2020 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

 

Za podrobnosti si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije!

 

PRILOGE (samo v elektron. objavi razpisa):

 

0          besedilo razpisa ...več

 

1          prijavni obrazec - v Šis-u - prijava na izmenjavo
            (uporabite obrazec, ki je na voljo t.j. 20/21, tudi za
            naknadne prijave na prakse do maja 19/20)

 

2          besedilo razpisa UL z dopolnitvami FA ...slo

 

3           rezultati razpisa ...več

 

Erasmus razgovori: (zimski semester 19/20) 
po vnaprejšnjem dogovoru po e-pošti /
upon previous arrangement per email
kabinet 42 / room 42
doc. dr. Matevž Juvančič
Erasmus koordinator na Fakulteti za arhitekturo
matevz.juvancic(at)fa.uni-lj.si
tel. +386 1 2000 715
fax. +386 1 425 74 14

POSTOPKI PRIZNAVANJA ...glej isti stolpec povsem spodaj

MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ERASMUS+  ...več
povzeto, ključno in na kratko vse v enem dokumentu

STRANI UL Z IZČRPNIMI INFO O ERASMUS+ ...več

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE EU ...več

VELJAVNI ERASMUS SPORAZUMI za pedagoške in študentske izmenjave

INFO FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS  here...
_________________________________________

Novice in obvestila

Mednarodna pisarna na Univerzi je objavila zelo koristen seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov v zvezi Erasmus+ izmenjavami in praksami (t.i. FAQ) ...več

Poleg tega so pripravili tudi uporabno časovnico, ki vas vodi skozi celoten potek procesa izmenjave od razpisa, prijav, dejanj po prijavi, prijave na tujo institucijo, odhoda, izmenjave same, do postopkov po vrnitvi ...več

----------

Razpisa za Erasmus izmenjave in prakse 2020/21 sta objavljena (na levi).

Informativni sestanek v zvezi z razpisoma bo v torek, 3. 12. 2019 ob 12.00 v Galeriji v sklopu otvoritve Erasmus razstave. Temeljito preučite razpis in pravila priznavanja, vprašanja pa prihranite do sestanka. Gre za dogodek, na katerem vsi zaintersirani ne bi smeli manjkati. Vabljeni!

Izmenjave: Študent bo moral v individualnem predmetniku (glej pravila priznavanja) izkazati, da bo uveljavljal priznavanje v tujini opravljenih obveznosti vsaj za 20 ECTS v ekvivalentu domačih predmetov na semester. Torej poleg 20 ECTS, ki jih mora prinesti z gostiteljice za opravičevanje finančne dotacije na semester, mora izkazati, da bo dosegel vsaj 20 ECTS v domačem študijskem programu na semester. Zadeva predvsem tiste, ki ste tik pred koncem in morda nimate več toliko obveznosti. V to kvoto šteje tudi priprava na zaključno nalogo (ovrednotena s kreditnimi točkami gostiteljice), pri čemer bo moral imeti kandidat v ta namen ob sklepanju študijske pogodbe in individualnega predmetnika že potrjeno in odobreno temo diplomske oz. magistrske naloge s strain KŠZ. Gre za zadevo, ki jo bomo preverjali po izboru kandidatov in je ni potrebno izkazati v vlogi, je pa gotovo eden izmed faktorjev pri odločitvah.

Maturitetno spričevalo ne velja kot dokazilo o jeziku (zaradi dveh razlogov: ni v tujem jeziku in na njem ni zapisana stopnja znanja po evropski lestvici). Kot ustrezno dokazilo, kjer piše 'dokazljivo znanje jezika na določeni stopnji' pa velja Certifikat z evropsko ravnjo znanja tujega jezika, ki ga je Državni izpitni center RIC pošiljal maturantom na podlagi opravljene mature iz tujega jezika, seveda če je tuji jezik res tisti po katerem sprašujemo. Na drugih jezikovnih potrdilih prav tako pazite, da bo zapisana stopnja znanja po CEFR lestvici in da bo potrdilo napisano v jeziku za katerega je izdan ali v angleščini.

ŠiS prijava dopušča do 15mb velike priloge. Pri večjih vas ne bo zavrnilo, pač pa bo pri oddaji obrazca javilo Error in prijava ne bo oddana! Če se to zgodi, najprej zmanjšajte priloge in poskusite ponovno. Če tudi to ne uspe in je Error še vedno prisoten, potem pravočasno napišite mail koordinatorju in priložite printscreen-e. V primeru težav s sistemom me prosim pravočasno obvestite po epošti, da težave programerji odpravijo - vlog, ki ne bodo oddane tudi preko ŠiSa ne bomo obravnavali.

-----------

Priznavanje praks, opravljenih v tujini - glej spodaj v istem stolpcu

----------

2.9.19
Naknadni razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2019/2020

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (povezava) Fakulteta za arhitekturo objavlja naknadni razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske izmenjave za poletni semester študijskega leta 2018/2019. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2018/2019 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (izjema so študenti drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija, ki se lahko prijavijo že v 1. letniku). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA ( MEDNARODNO > ERASMUS).

Smiselno se uporabi besedilo razpisa na levi pod točko 0. Namesto ŠiS prijave se prijavne podatke vnese v naslednjo datoteko in jo pošlje v excel obliki koordinatorju na FA po e-pošti. Pogoji upravičenosti in izbora ostajajo enaki. Jezikovni pogoji, pogoji vpisa v trenutni letnik ter drugi pogoji veljajo tudi za naknadni razpis. Način prijave je takšen kot zapisan v razpisu na levi. Razloček je predvsem v datumih prijave, razpoložljivosti mest in potencialnem trajanju izmenjave - poletni semester.

Kandidati kandidirajo za še prosta mesta iz seznama 3 na levi strani, že zasedena mesta je moč razbrati iz rezultatov razpisa 7 na levi strani.

Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno nedelje, 15. 9. 2019 v poštni predal v vratarnici ali v kabinet 42. Nepopolne ali prepozne prijave po datumu zapisanem na levi ne bodo upoštevane!

Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati!

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 13.10.2017 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije na desni in levi strani!

-------------

Naknadni razpis za Erasmus+ prakse v letu 2018/19 ...več 

 

Priprava študijske pogodbe in individualnega predmetnika

1. Obvezna navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu ‘Erasmus’ – na Fakulteti za arhitekturo (in obvezna navodila za izvajanje mednarodne študijske izmenjave in prakse UL)  ...več

2. NOVI Erasmus+ obrazec za študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies) ...več

3. NOVI Erasmus+ obrazec za sporazum za praktično usposabljanje (Learning agreement for Traineeships) ...več

4. Obrazec za preverjanje individualnega predmetnika (Recognition Sheet) (obvezna priloga k študijski pogodbi) ...več

5. Vzorec oz. primer izpolnjenega obrazca individualnega predmetnika ...več in vzorec nove Erasmus+ izpolnjene študijske pogodbe/sporazuma (Learning Agreement) ...več

Glej tudi spodaj - priznavanje: po vrnitvi

 

VSA PRAKTIČNA USPOSABLJANJA, OPRAVLJENA V TUJINI, KI NE BODO PREDHODNO POTRJENA S STRANI FA ERASMUS KOORDINATORJA, NE BODO PRIZNANA!

 

Postopki priznavanja v tujini opravljenih obveznosti: po vrnitvi
Po vrnitvi z izmenjave čim prej oddajte dokumentacijo Erasmus koordinatorju na FA (v času govorilnih ur ali v njegov predal v vratarnici), da bo postopek priznavanja takoj stekel. Potrebni dokumenti za priznavanje so vsi naslednji:

  • Transcript of records (TR) - original (!), kot original se upošteva tudi, če pride po e-pošti neposredno iz tuje institucije (koordinator-koordinatorju, brez posrednikov in 'forward-ov')    
  • Learning agreement (LA) - lahko kopija
  • Individualni predmetnik - aktualna usklajena verzija (!), na kateri so vsi predmeti, ki so tudi v TR-ju; jezik naslovov predmetov v individualnem predmetniku in na TR mora biti isti!!!; priloge: opisi predmetov, če gre za nove, dodane povsem na koncu, dopuščeno le v 20% celotnega števila opravljenih točk v tujini in ni garanta, da bodo priznani;
  • Potrdilo o času gostovanja na instituciji - kopija
  • Seznam opravljenih izbirnih predmetov na FA - lahko email ali na listu

Na podlagi tega koordinator pripravi predlog za neposredno priznavanje, ki ga mora formalno potrditi KŠZ na svoji naslednji seji. Prej, ko bo dokumentacija popolna, prej ga lahko pripravi oz. ga ne more, če katerega izmed navedenih dokumentov ni. Po seji KŠZ na dom prejmete Potrdilo o priznanih obveznostih. Priznane obveznosti referat avtomatsko vpiše v ŠiS (brez posredovanja z vaše strani, brez prijavljanj na izpitne roke).

  • Glede dokumentacije za štipendijo oz finančno pomoč se morate dogovarjati s tistim, s katerim ste podpisali pogodbo - v tem primeru z univerzo
  • Pristojni na univerzi vedo, da Potrdilo o priznanih obveznostih naši študenti ne morejo zagotoviti iz danes na jutri. In zato čakajo nanj ter šele nato zaključijo vse postopke. Prosijo tudi, da ne nalagate drugih dokumentov v to rubriko in počakajte, da boste imeli pravega ter ga šele takrat naložijo.
  • Potrdilo o priznanih obveznostih vam bo referat poslal po pošti.

V tujini opravljen predmet Študijska praksa 2 se priznava na enak način in po navodilih, opisanih v točki 1. Vsi, ki odhajate na študijsko prakso v tujini uporabite Erasmus+ obrazce pod točko 3. Kdor odhaja v okviru programa Erasmus+ izpolni nespremenjen obrazec. Kdor odhaja na prakso izven Erasmus okvirov, v lastni režiji, iz obrazca pobriše oznake (v tekstu in grafiki), da gre za Erasmus program – vse ostalo pa ostaja nespremenjeno. V vseh primerih mora biti obrazec izpolnjen v celoti, vsaj v delu, ki je tisti hip aktualen (npr. pred izmenjavo, med izmenjavo ali po izmenjavi). Pred odhodom LA podpiše najprej študent, nato delodajalec in nazadnje še koordinator na FA. Da se opravljena praksa prizna za predmet Študijska praksa 2, morajo spodaj navedeni dokumenti izkazovati obdobje trajanja, ki ni krajše od 30 koledarskih dni. Za priznavanje v tujini opravljene prakse Erasmus koordinatorju na FA po vrnitvi oddate naslednjo dokumentacijo z vsemi pripadajočimi podpisi in žigi:

  • Learning agreement for Traineeships (obvezna sestavna dela: Before the mobility in After the mobility) – v celoti izpolnjena in v originalu!
  • Poročilo na do dveh A4 straneh o dejanskem delu in izkušnjah na praktičnem usposabljanju; ni posebnega obrazca

VSA PRAKTIČNA USPOSABLJANJA, OPRAVLJENA V TUJINI, KI NISO PREDHODNO POTRJENA S STRANI FA ERASMUS KOORDINATORJA, NE BODO PRIZNANA!

PRED ODDAJO ORIGINALNIH POTRDIL ERASMUS KOORDINATORJU NA FA, JIH PROSIM KOPIRAJTE IN POSKENIRAJTE ZASE IN ZA NADALJNO UPORABO!

Koristne informacije


1.
Na CMEPIUSu je Maja Godejša zbrala in uredila vtise, izkušnje in portrete slovenskih Erasmus študentov v lični in priljudni obliki »Študenti na poti – Izkušnje/portreti slovenskih ERASMUS študentov« (datum publikacije: 2013) ...več

2. UL med 20 zgodb o uspehu programa ERASMUS. Univerza v Ljubljani se je po oceni Evropske komisije uvrstila med 20 najbolj uspešnih od 2500 sodelujočih šol v programu ERASMUS.  Fakulteta za arhitekturi k tej 'zgodbi o uspehu' vsako leto prispeva cca 40 odhajajocih in cca 20 prihajajocih studentov ...več

3. Univerza v Ljubljani je Fakulteti za arhitekturo podelila posebno priznanje za izjemne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave študentov in učiteljev. ...več


 


Arhiv novic

22.12.17
Tudi za leto 2018/19 je Švicarska vlada obljubila izplačilo finančne pomoči za prihajajoče študente in sicer v višini 440 CHF (cca 375 €) / mesec

21.12.17
Pri aktualni razstavi lanskoletnih Erasmus študentov, ki si jo lahko ogledate v Galeriji do prve polovice januarja, smo obesili še nekaj informativnih listov (A3), ki poročajo o življenju, mestu in študiju na specifični instituciji.

13.12.17
Maturitetno spričevalo ne velja kot dokazilo o jeziku (zaradi dveh razlogov: ni v tujem jeziku in na njem ni zapisana stopnja znanja po evropski lestvici). Kot ustrezno dokazilo, kjer piše 'dokazljivo znanje jezika na določeni stopnji' pa velja Certifikat z evropsko ravnjo znanja tujega jezika, ki ga je Državni izpitni center RIC pošiljal maturantom na podlagi opravljene mature iz tujega jezika, seveda če je tuji jezik res tisti po katerem sprašujemo. Na drugih jezikovnih potrdilih prav tako pazite, da bo zapisana stopnja znanja po CEFR lestvici in da bo potrdilo napisano v jeziku za katerega je izdan ali v angleščini.

 

11.12.17
Razpisa za Erasmus izmenjave in prakse 2018/19 sta objavljena (na levi).

Izmenjave: Študent bo moral v individualnem predmetniku (glej pravila priznavanja) izkazati, da bo uveljavljal priznavanje v tujini opravljenih obveznosti vsaj za 20 ECTS v ekvivalentu domačih predmetov na semester. Torej poleg 20 ECTS, ki jih mora prinesti z gostiteljice za opravičevanje finančne dotacije na semester, mora izkazati, da bo dosegel vsaj 20 ECTS v domačem študijskem programu na semester. Zadeva predvsem tiste, ki ste tik pred koncem in morda nimate več toliko obveznosti. V to kvoto šteje tudi priprava na zaključno nalogo (ovrednotena s kreditnimi točkami gostiteljice), pri čemer bo moral imeti kandidat v ta namen ob sklepanju študijske pogodbe in individualnega predmetnika že potrjeno in odobreno temo diplomske oz. magistrske naloge s strain KŠZ. Gre za zadevo, ki jo bomo preverjali po izboru kandidatov in je ni potrebno izkazati v vlogi, je pa gotovo eden izmed faktorjev pri odločitvah.

Informativni sestanek v zvezi z razpisoma bo v torek, 12. 12. 2017 ob 12.00 v Galeriji v sklopu otvoritve Erasmus razstave. Temeljito preučite razpis in pravila priznavanja, vprašanja pa prihranite do sestanka. Gre za dogodek, na katerem vsi zaintersirani ne bi smeli manjkati. Vabljeni!

----------

ŠiS prijava dopušča do 15mb velike priloge. Pri večjih vas ne bo zavrnilo, pač pa bo pri oddaji obrazca javilo Error in prijava ne bo oddana! Če se to zgodi, najprej zmanjšajte priloge in poskusite ponovno. Če tudi to ne uspe in je Error še vedno prisoten, potem pravočasno napišite mail koordinatorju in priložite printscreen-e. V primeru težav s sistemom me prosim pravočasno obvestite po epošti, da težave programerji odpravijo - vlog, ki ne bodo oddane tudi preko ŠiSa ne bomo obravnavali.

10.7.2014
Priznavanje praks, opravljenih v tujini - glej spodaj v istem stolpcu

 

30.8.17

Naknadni razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (povezava) Fakulteta za arhitekturo objavlja naknadni razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske izmenjave za poletni semester študijskega leta 2017/2018. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2016/2017 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (izjema so študenti drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija, ki se lahko prijavijo že v 1. letniku). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA ( MEDNARODNO > ERASMUS).

Smiselno se uporabi besedilo razpisa na levi pod točko 0. Pogoji upravičenosti in izbora ostajajo enaki. Jezikovni pogoji, pogoji vpisa v trenutni letnik ter drugi pogoji veljajo tudi za naknadni razpis. Način prijave je takšen kot zapisan v razpisu na levi. Razloček je predvsem v datumih prijave, razpoložljivosti mest in potencialnem trajanju izmenjave - poletni semester.

Kandidati kandidirajo za še prosta mesta iz seznama 3 na levi strani, že zasedena mesta je moč razbrati iz rezultatov razpisa 7 na levi strani.

Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno petka, 15. 9. 2017 v poštni predal v vratarnici ali v kabinet 42. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane!

Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati!

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 13.10.2017 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije na desni in levi strani!

----------

ŠiS prijava dopušča do 15mb velike priloge. Pri večjih vas ne bo zavrnilo, pač pa bo pri oddaji obrazca javilo Error in prijava ne bo oddana! Če se to zgodi, najprej zmanjšajte priloge in poskusite ponovno. Če tudi to ne uspe in je Error še vedno prisoten, potem pravočasno napišite mail koordinatorju in priložite printscreen-e.
Odpravljena je tudi omejitev, da lahko vsako institucijo izberete le enkrat (tako so mi sporočili). Če slučajno ni, tudi v tem primeru, pošljite mail koordinatorju in priložite ustrezen seznam želja v natisnjeni obliki.
Ta težava je odpravljena (Pri prijavi na izmenjavo ali prakso v ŠiS-u se lahko zgodi, da vas brez jezikovnega dokazila ne bo spustilo naprej. V tem primeru na to mesto naložite kak drug dokument (npr. motivacijsko pismo), če jezikovno dokazilo ni zahtevano ali pa ga nimate).