Komisija za študijske zadeve
 Člani Komisije za študijske zadeve v štud. letu 2019/20:

 1. prof.mag. Tomaž Krušec, predsednik KŠZ,
  prodekan za študijske zadeve
 2. prof.dr. Jaka Bonča
 3. prof.dr. Alenka Fikfak
 4. prof.mag. Tadej Glažar
 5. doc.dr. Tomaž Novljan
 6. prof.mag. Anja Planišček 
 7. prof. Maruša Zorec
 8. predstavnik ŠSFA
 9. predstavnik ŠSFA

Kontaktna oseba za študentske vloge v referatu za študentske zadeve:
Ana Simoniti, mag.ekon.ved.
Tel.: +386 1 200 07 10, E-pošta: ana.simoniti@fa.uni-lj.si


SEJE KŠZ v štud. letu 2019/20:

Nepopolne in nepodpisane vloge bodo zavrnjene.
Vloge, ki bodo v referat prispele po roku, ki je predviden za oddajo, bodo obravnavane na naslednji seji.
__________________________________________________________
Sestanek KŠZ        ROK ZA                        Reševanje vlog in
za mesec              ODDAJO VLOG:             obveščanje študentov do:
__________________________________________________________
NOVEMBER        pon., 4.11.2019 do 12h      pet., 15.11.2019        

DECEMBER        čet., 28.11.2019 do 12h     pet., 13.12.2019

JANUAR             pet., 3.1.2020 do 12h        pet., 17.1.2020
                                     
FEBRUAR           čet., 30.1.2020 do 12h       pet., 14.2.2020

MAREC              čet., 27.2.2020 do 12h       pet., 13.3.2020

APRIL               čet., 2.4.2020  do 12h        pet., 17.4.2020

MAJ                  čet., 30.4.2020 do 12h       pet., 15.5.2020

JUNIJ                čet., 28.5.2020 do 12h       pet., 12.6.2020

JULIJ                 sr., 24.6.2020 do 12h        pet., 10.7.2020

SEPTEMBER       pet., 28.8.2020 do 12h       pet., 11.9.2020

SEPTEMBER       pon., 14.9.2020 do 12h      sr., 16.9.2020 (izjemni vpisi)

                                                               pet., 18.9.2020 (ostale vloge)

________________________________________________


SPREJEM PRITOŽB na sklepe seje KŠZ z dne 15.9.2020 (izjemni vpisi):
sreda, 16.9. - petek, 18.9.2020 do 12. ure
Obravnava pritožb (senat FA): ponedeljek, 21.9.2020
Obveščanje o sklepih senata: torek, 22.9.2020

Zadnji dan vpisa za 1. in 2. stopnjo: petek, 25.9.2020

 

 
ODDAJA VLOG
 ...več

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik v skladu z akreditiranim študijskim programom:

- Enoviti magistrski študij Arhitektura ...več   

- Univerzitetni študij Urbanizem ...več 

- Magistrski študij Urbanizem ...več 

  
SKLEP SENATA UL FA, z dne 12.5.2020:

Senat UL FA sprejme sklep, da študent pri prehodu iz 2. v 3. letnik na EMŠA in URB 1, ki nima opravljenega predmeta Študijska praksa oz. Študijska praksa 1 in ne dosega zadostnega števila ECTS za vpis v višj letnik ali ponovni vpis, mu je tudi brez drugih opravičljivih razlogov, na podlagi oddane vloge, omogočen prehod v višji letnik oz. ponovni vpis a le pod pod pogojem, da ima opravljene obvezne predmete določene s pogoji za redno napredovanje in doseženih minimalno 44 ECTS v tekočem študijskem letu za vpis v višji letnik oz. opravljenih 26 ECTS v tekočem študijskem letu za ponovni vpis.

Med upravičene razloge, ki jih določata 124. in 125. čl. Statuta UL glede vpisa študenta v višji letnik kljub temu, da nima opravljenih vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, se kot olajšave pri prehodu v višji letnik, ponovni vpis ali podaljšanje statusa študenta, dodajo še upravičeni razlogi, ki so nastali v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19):
- Posebna obravnava pri izbirnem predmetu Prostor in rekreacija ter predmetih študijska praksa (1 in 2)
- Arhitekturne delavnice 1-3 (nosilci arhitekturnih delavnic so zadolženi, da sporočijo Študentskemu referatu katerih delavnic iz razloga razglašene epidemije niso mogli izvesti)
- dostopnost do interneta (seznam študentov, ki nima dostopa do interneta je UL FA že prejela in se dopolnjuje)
Študenti morajo za vse razloge, ki jih navajajo v zvezi s situacijo COVID-19, priložiti potrdilo.