Doktorski študijski program arhitektura / Doctoral Programme in Architecture
Doktorski študij:

  • arhitektura

Trajanje študija (znanstveni naslov):

  • 4 leta (doktor/doktorica znanosti)

Temeljni cilji programa:

Program izobražuje samostojnega znanstvenega raziskovalca za najširše problemsko področje arhitekture, ki izkazuje tako odgovornost do kulturnega prostora kot tudi medkulturno primerljivo odličnost. Odgovornost za arhitekturo kot znanstvenoraziskovalno področje in za arhitekturo kot kulturni prostor izhaja iz pomena arhitekturnega oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Javni interes je glede kakovosti fizičnega prostora zaščiten s slovensko in evropsko zakonodajo.

Motivi za vpis:

Fakulteta za arhitekturo izhaja iz dolgoletne tradicije izobraževanja in raziskovanja na področju arhitekture. Temeljni pečat šole označujejo tri svetovno znane osebnosti: Jože Plečnik, Ivan Vurnik in Edvard Ravnikar. Plečnikova tradicija se v šoli odraža v prizadevanjih za kreativno, vendar spoštljivo ravnanje s prostorom kot kulturno dobrino, za bistvene prispevke h kulturnim dimenzijam trajnostnega razvoja.
Z direktivo EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES) za področje arhitekture, ki je temelj prenovljenega programa fakultete na prvi in drugi bolonjski stopnji, je kakovostna arhitektura oz. sožitje naravnega in grajenega okolja nasploh:

 

OBVESTILA / NEWS

ŠTUDIJSKI PROGRAM / PROGRAMME BROCHURE

PRIJAVE IN VPIS / APPLICATIONS AND ENROLMENT

MENTORJI / SUPERVISORS

ZAKLJUČENE DISERTACIJE / FINISHED PHD RESEARCH

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI / FACULTY BASED RESEARCH

REVIJA AR ARHITEKTURA, RAZISKAVE / JOURNAL AR ARCHITECTURE, RESEARCH

INŠTITUT ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR / INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND PHYSICAL PLANNING

CONFERENCE FOR ARTISTIC AND ARCHITECTURAL (DOCTORAL) RESEARCH - CA2RE

ARCHITECTURE, DESIGN AND ART PRACTICE TRAINING - RESEARCH - ADAPT-r  

IZMENJAVE / EXCHANGE

MEDNARODNA ŠOLA RAZISKOVANJA DDSS / INTERNATIONAL RESEARCH SCHOOL DDSS

DOKTORSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V LJUBLJANI / 3RD CYCLE AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ FAKULTETE ZA ARHITEKTURO / DOCTORAL COMMISSION AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE

ŠTUDIJSKA PRAVILA / REGULATIONS

SPLETNA UČILNICA / FACULTY COURSE MANAGEMENT SYSTEM

VLOGE / FORMS

CENIK / FEES

ARHIV: PREDBOLONJSKI PODIPLOMSKI PROGRAMI / ARCHIVE