PRVI VPIS NA UL FA (prvi ali višji letnik)

VPIS V 1. LETNIK
za študijsko leto 2020/21


PREIZKUS SPOSOBNOSTI

Vezano na aktualno epidemiološko sliko razširjenosti okužbe s koronavirusom v Sloveniji in v državah, iz katerih prihaja pretežen delež kandidatov na 2. rok preizkusa sposobnosti za študij arhitekture in urbanizma na EMŠA in URBA1, Senat UL FA sprejme sklep, da se 2. rok preizkusa sposobnosti na obeh omenjenih programih izvede izključno na daljavo, t.j. z uporabo videokonferenčne platforme Zoom.

Posledično se prilagodi izvedba preizkusov sposobnosti. "Udeležba" na preizkusu sposobnosti za študij arhitekture in urbanizma pomeni, da se je kandidat/ka preizkusa "udeležil/a, če je preko videokonferenčne povezave lahko nesporno in nedvoumno izkazala/a svojo identiteto.

Preizkusi sposobnosti v 2. prijavnem roku bodo potekali v sredo, 9.9. in v četrtek, 10.9.2020. Kandidati bodo natančna vodila za pristop k preizkusu sposobnosti prejeli na svoj e-naslov.

DRUGI PRIJAVNI ROK

Drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav članic EU za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe 2. st. bo odprt

od četrtka, 20.8.2020 do petka, 28.8.2020

Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ ...več  

Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku:

Enoviti magistrski študijski program 2. st. Arhitektura:
Redni: 0        Izredni: 25

Univerzitetni študijski program 1. st. Urbanizem:
Redni: 14        Izredni: 15

Preizkusi sposobnosti v 2. prijavnem roku bodo potekali 9. in 10. septembra 2020.


  

RAZPIS za vpis v študijsko leto 2020/21 ...več    

ROKOVNIK prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2020/21 za vpis v 1. letnik ...več  (sprememba 22.5.2020)

 

Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje ARHITEKTURA - razpis ...več

Vpisna mesta za Slovence in tujce iz EU  ...več

Vpisna mesta za vpis v višji letnik ...več

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) na UL ...več

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti:
   - v prvem prijavnem roku ...več  
   - v drugem prijavnem roku ...več 

 

PRIJAVNO SPREJEMNI POSTOPEK:

e-VŠ prijave ...več

Slovenski državljani in državljani držav članic EU ...več 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU ...več

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju ...več

 

Kontakti vpisne službe UL ...več  

 

 * * * * * * * * * * * *

VPISI V VIŠJI LETNIK

za študijsko leto 2020/21

(po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) 

 

eVŠ prijave ...večVpisna mesta

Letnik                 Redni         Izredni

2. letnik                 5              5

3. letnik                 5               5

4. letnik                 5               5

5. letnik                  -               5

Na ta vpisna mesta se lahko prijavijo vsi kandidati ne glede na državljanstvo.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisatiLetnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi UL FA v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.