ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM
Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah.

POSEBNI STATUSI SO:

- status študenta vrhunskega športnika,
- status študenta priznanega umetnika,
- status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj
- status študenta starša,
- status študenta s posebnimi potrebami.
STATUS ŠTUDENTA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
Študenti športniki so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in dosegajo pomembne športne rezultate.
...več

STATUS ŠTUDENTA PRIZNANEGA UMETNIKA
Študenti priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo ali kulturno dejavnostjo, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.
...več  

 
STATUS ŠTUDENTA, KI SE UDELEŽUJE (PODROČNIH) MEDNARODNIH TEKMOVANJ
Študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj so študenti, ki se v okviru študija oziroma poleg študija udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.
...več


STATUS ŠTUDENTA STARŠA
Študenti – starši so študenti, ki v času študija postanejo starši živorojenega otroka.
...več


STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI
Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni (v nadaljevanju: težave), potrebujejo pomoč in prilagoditve za njihovo učinkovito vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti.

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:
•slepi in slabovidni študenti;
•gluhi in naglušni študenti;
•študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji);
•študenti z gibalno oviranostjo;
•študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo;
•študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
•študenti z motnjami avtističnega spektra;
•študenti s telesnimi poškodbami in /ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
•študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju;
•študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
•študenti v izrednih socialnih razmerah.

... več

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorstvo za študente s posebnim statusom:

- doc. dr. Lara Slivnik

- Mojca Rozman,
 
vodja referata za študentske zadeve

 

 

PRAVILNIK
o študentih s posebnim statusom na UL ...več

VLOGA
za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom ...več

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE ...več 

TUTORJI ...več