Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
07.10.2020 Študenti s posebnim statusom

Univerza v Ljubljani omogoča študentkam in študentom pridobitev statusa študenta s posebnim statusom … več

Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah.

Za pridobitev statusa je potrebno v ŠIS-u izpolniti »Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom«, jo natisniti in podpisano oddati skupaj z izpolnjeno vlogo, v kateri je potrebno natančno navesti potrebne prilagoditve …več in priložiti dokazila.

Dokumentacijo oddajte Vodji referata za študentske zadeve, ga. Mojci Rozman.
Predlog za potrditev statusa bo posredovan v obravnavo Komisiji za študijske zadeve, ki zaseda predvidoma vsak prvi torek v mesecu.

 

05.10.2020 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA

Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več 


 


 
 
 
01.10.2020 Urnik / skupine po letnikih

Urnik in študijski koledar ...več 

SKUPINE po letnikih:

EMŠA
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura

1. letnik ...več 
2. letnik ...več 
3. letnik ...več 
4. letnik ...več 
5. letnik ...več 

URB 1
Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem
1. letnik ...več 
2. letnik ...več 
3. letnik ...več 

URB 2
Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem

1. letnik ...več 
2. letnik ...več 

 

24.09.2020 Uvod v strokovno terminologijo 2020/21

Uvod v strokovno terminologijo 2020/21 (obštudijska dejavnost)

Zaradi omejenih možnosti kontaktne izvedbe študija, ki so posledica ukrepov Covid – 19, smo izvedbo obštudijske dejavnosti Uvod v strokovno terminologijo prestavili v letni semester.

Vabilo za prijavo, urnik in način izvajanja dejavnosti bomo objavili na strani FA www.fa.uni-lj.si pred pričetkom letnega semestra.

doc. dr. Ilka Čerpes


13.09.2020 Razstava magistrskih del EMŠA

RAZSTAVA MAGISTRSKIH DEL EMŠA - SEPTEMBER 2020

Magistrska dela so tako simbolni zaključek študija na UL FA kot dokaz, da je študent sposoben začeti samostojno, profesionalno arhitekturno oz. urbanistično pot. Na spodnjih povezavah je predstavljenih 12 magistrskih del, ki so jih kandidati zagovarjali v septembrskem roku 2020 in s svojo vsebino kažejo na širok, raznolik in večplasten proces raziskovanja, preverjanja, formiranja in konstruiranja arhitekture.

Povezava do razstave za SEPTEMBER 2020 ...več

08.09.2020 Razstava dipl. in mag. del Urbanizma

Razstava diplomskih in magistrskih del študija urbanizma na FA – september 2020

Magistrska in diplomska dela so tako simbolni zaključek študija na UL FA kot dokaz, da je študent sposoben začeti samostojno, profesionalno arhitekturno oz. urbanistično pot. Na spodnji razstavi je predstavljena 1 magistrska naloga, v naslednjem tednu pa sledi razstava še ostalih magistrskih in diplomskih nalog za kandidate, ki jih bodo kandidati zagovarjali v julijskem roku 2020. Z vsebino nalog kažejo na kompleksna znanja urbanističnega oblikovanja, kakovost urbanističnih ureditev, usklajenosti z prostorom in okoljem, v spoštovanju do naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu.

Povezava do razstave za SEPTEMBER 2020 ...več

19.03.2020 Zaključna dela - EMŠA in URB

Navodila za izvajanje prijave teme, korektur, pregledov in zagovorov magistrskih del v času preprečevanja širjenja koronavirusa Sars-Cov-2

EMŠA
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem delu Enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura, ki ga je sprejel Senat Fakultete za arhitekturo, univerze v Ljubljani dne 21.05.2019. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

URBANIZEM
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem (diplomskem in magistrskem) delu na študiju urbanizma, spremembe in dopolnitve september 2018. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

 

 

27.09.2019 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA
Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2019/20 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.
26.09.2019 Izvedba urnika-aktualna obvestila
Študente obveščamo, da so vsa aktualna obvestila o izvedbi študijskih programov objavljena v e-učilnici. ...več
07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si