Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
04.07.2020 Preizkusi sposobnosti za vpis v š.l. 20/21

Kandidate za vpis na
- enoviti magistrski študijski program Arhitektura, 2. st. in
- univerzitetni študijski program Urbanizem, 1. st.

obveščamo, da bodo PREIZKUSI SPOSOBNOSTI potekali v prostorih Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana

v torek, 7.7.2020 za študij URBANIZMA
in
v sredo, 8.7. in četrtek, 9.7.2020 za študij ARHITEKTURE
- 8.7. – ustni del (4. del)
- 9.7. – pisni del (1., 2. in 3. del) oz. tuji kandidati (1., 2., 3. in 4. del)
- 9.7. - vpis v višji letnik (1. in 2. del)

Vabila so kandidati prejeli po pošti in na svoj e-naslov:
- URBANIZEM ...več / URBANISM ...more
- ARHITEKTURA ...več / ARCHITECTURE ...more
- ARHITEKTURA (višji letnik) ...več  / ARCHITECTURE (higher year) ...more

 

DODATNO OBVESTILO – PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ ARHITEKTURE

Kandidate, ki se bodo udeležili preizkusa sposobnosti za študij arhitekture obveščamo, da morajo imeti pred stavbo in v stavbi UL FA ter med opravljanjem preizkusa maske, ki jih prinesejo s seboj. Upoštevati morajo medsebojno razdaljo 1,5 metra.
Kandidate prosimo, da upoštevajo navodila vodij preizkusa, ki jih bodo usmerjali.

V sredo 8. 7. 2020 naj se pričnejo zbirati pred fakulteto ob 8.00 uri vsi kandidati s priimki, ki se pričnejo z A do vključno s priimki, ki se pričnejo z M, saj bomo postopoma polnili stavbo in ob 9.00 uri pričeli s preizkusi. Ob 10.00 uri naj se pričnejo zbirati kandidati katerih priimki se začnejo s črko N in vse do vključno s priimki, ki se pričnejo z črko Ž.

V četrtek 9. 7. 2020 naj se pričnejo zbirati vsi kandidati pred fakulteto ob 8.00 uri, saj bomo postopoma polnili stavbo in ob 9.00 uri pričeli z preizkusom.
Vsa ostala navodila bodo dobili na preizkusu.


DODATNO OBVESTILO – PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ URBANIZMA
Kandidate, ki se bodo udeležili preizkusa sposobnosti za študij urbanizma obveščamo, da morajo imeti pred stavbo in v stavbi UL FA ter med opravljanjem preizkusa maske, ki jih prinesejo s seboj.
Prosimo jih, da upoštevajo razdajo 1,5 metra.
Kandidate prosimo, da upoštevajo navodila vodij preizkusa, ki jih bodo usmerjali.

V torek 7. 7. 2020 naj se pričnejo zbirati pred fakulteto ob 8.00 uri, saj bomo postopoma polnili stavbo in ob 9.00 uri pričeli z preizkusi.
Vsa ostala navodila bodo dobili na preizkusu.


INFORMACIJA ZA TUJE KANDIDATE

Informacije o glede prehoda državne meje lahko dobite na spletnem naslovu policije (https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic), e-naslovu: info.koronavirus@policija.si
oz. na telefonski številki: +386 1 514 70 01:
• od ponedeljka do petka (od 8h do 16h)
• sobota, nedelja (od 8h do 12h).
Informacije na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/in_front/2020062216025297/

* * * * * *

ADDITIONAL NOTICE – ABILITY TEST FOR THE STUDY OF ARCHITECTURE

Candidates who wish to take part in the ability test for the study of architecture are hereby informed that they must wear masks when in front of the building, on Faculty of Architecture premises and when taking the test. The masks must be brought by the candidates themselves. They must observe a distance of at least 1.5 metres from the nearest person.
We ask that candidates comply with the instructions given by the invigilators, who will be on hand to guide them.
All candidates with surnames beginning with A to M inclusive should begin gathering in front of the faculty building at 8 am on Wednesday 8 July 2020. This will enable us to fill the building gradually and begin the tests at 9 am. Candidates with surnames beginning with N to Ž should begin gathering at 10 am.
All candidates should begin gathering in front of the faculty building at 8 am on Thursday 9 July 2020. This will enable us to fill the building gradually and begin the test at 9 am.
Candidates will receive all other instructions at the time of the test.

ADDITIONAL NOTICE – ABILITY TEST FOR THE STUDY OF URBAN PLANNING

Candidates who wish to take part in the ability test for the study of urban planning are hereby informed that they must wear masks when in front of the building, on Faculty of Architecture premises and when taking the test. The masks must be brought by the candidates themselves.
Candidates should observe a distance of at least 1.5 metres from the nearest person.
We ask that candidates comply with the instructions given by the invigilators, who will be on hand to guide them.

All candidates should begin gathering in front of the faculty building at 8 am on Tuesday 7 July 2020. This will enable us to fill the building gradually and begin the tests at 9 am.
Candidates will receive all other instructions at the time of the test.

INFORMATION FOR INTERNATIONAL CANDIDATES

Information on crossing the border into Slovenia can be found on the police website (https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic), by email: info.koronavirus@policija.si
or by calling : +386 1 514 70 01 
• Monday to Friday (8 am to 4 pm)
• Saturday, Sunday (8 am to 12 pm).

Information from the University of Ljubljana website:
https://www.uni-lj.si/in_front/2020062216025297/
 

03.06.2020 10. seja KŠZ - oddaja vlog do 24.6.2020

Študente obveščamo, da bo zadnja seja Komisije za študijske zadeve pred poletnimi počitnicami v torek, 30.6.2020.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele v referat za študentske zadeve do srede, 24.6.2020.


Magistrandi EMŠA, ki bi želeli zagovarjati zaključno delo v septembru, morajo

najkasneje do 24.6.2020 oddati vlogo za izredni zagovor (vloga v ŠIS-u) in priložiti dokazila o opravičljivosti razlogov za izredni zagovor ZD.

29.05.2020 Prehajanje mej - Border crossing instructions

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ureja vstop v državo za študente in zaposlene v izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih institucijah, dnevne migrante in osebe iz tretjih držav. Odlok določa tudi izjeme pri izvajanju karantenskih ukrepov in potrebna dokazila za prestop državne meje. ...več

Ordinance on imposing and implementing measures for the prevention of the spread of COVID-19 at border crossings at the external border and at checkpoints at the internal borders of the Republic of Slovenia regulates entry into the country for students and employees of educational and scientific research institutions for daily migrants and for persons from third countries. There are certain exceptions and the required evidence for crossing the state border. ...more 

 

 

25.05.2020 Sistematični pregledi – PONOVNO

Študenti
• prvih letnikov dodiplomskega študija in tisti, ki v prvem letniku študija sistematičnega pregleda še niste opravili ter
• študenti 4.oz. 5. letnikov in magistrskega študija,
obveščamo vas, da smo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani ponovno  pričeli izvajati SISTEMATIČNE preglede.

Zaradi posebnih zahtev znotraj nove situacije ob epidemiji koronavirusa bodo pregledi potekali nekoliko drugače kot doslej.

Prosimo vas, da si najprej ogledate navodila za naročanje na spletni strani  www.zdstudenti.si  in se nato naročite preko elektronskega naslova valentina.slana@zdstudenti.si, da vam sporočimo dan in uro pregleda.
Vabljeni!

Valentina Slana
VMS v preventivi
valentina.slana@zdstudenti.si
tel.: 01 200 74 22

25.05.2020 Vpis 20/21 - prijavni rok: 9.6.2020

Prijavni roki za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020!

All open application deadlines for the study year 2020/21 have been extended to 9 of June 2020.

V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

 

09.04.2020 Prijave podaljšane/Extended applic. deadlines

PRIJAVE ZA VPIS ...več

Prijavni roki so podaljšani - ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili.
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.


ENROLMENT APPLICATIONS FOR STUDY ...more

In accordance with the Act on provisional measures for judicial, administrative and other public matters to cope with the spread of infectious disease SARS-CoV-2 (COVID-19) (The Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 36/2020) all open application deadlines have been extended until further notice.

19.03.2020 Podaljšan 1. prijavni rok za vpis v eVŠ
Kandidate obveščamo, da je bil podaljšan rok za oddajo prijave za vpis v eVŠ v prvem prijavnem roku na Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 do 9. aprila 2020.

* * * * * *

First applicaton deadline for Slovenia citizens and citizens of the Member States of the European Union under the Call for enrolment into undergraduate and long-cycle master study programmes iin 2020/21 is extended until 9 April 2020.

19.03.2020 Zaključna dela - EMŠA in URB

Navodila za izvajanje prijave teme, korektur, pregledov in zagovorov magistrskih del v času preprečevanja širjenja koronavirusa Sars-Cov-2

EMŠA
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem delu Enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura, ki ga je sprejel Senat Fakultete za arhitekturo, univerze v Ljubljani dne 21.05.2019. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

URBANIZEM
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem (diplomskem in magistrskem) delu na študiju urbanizma, spremembe in dopolnitve september 2018. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

 

 

25.02.2020 Informativni dan - Urbanizem, 2.st.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ URBANIZMA, 2.stopnja

Vabljeni na informativni dan, ki bo v petek, 19. junija 2020 ob 12. uri
v Vurnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo.


URBANISM MASTER'S STUDY PROGRAMM, 2nd level


Wellcome to the information day, which will be held on Friday, 19 June 2020 at 12:00
in the Vurnik's lecture room of the Faculty of Architecture
.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82732240235?pwd=Z0cvQXcrMUdtTHNHYWNoVUtnUnNqZz09
Meeting ID: 827 3224 0235
Password: 005299

 

 

12.02.2020 Informativni dan / razpis za vpis

Fakulteta za arhitekturo razpisuje prosta vpisna mesta v študijskem letu 2020/21 na naslednjih študijskih programih:

- ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA 
in
- UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  PRVE STOPNJE URBANIZEM

...več


INFORMATIVNI DAN za vpis v štud. leto 2020/21


Bodoče študente vljudno vabimo na informativna dneva, ki bosta potekala v Plečnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo:

- v petek, 14. februarja 2020, ob 10. in 15. uri    in

- v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

11.10.2019 Projektiranje 1 - mentorji

Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih:

Študenti             Seminar

A -BOŽ             AŽMAN
BRA - DUL        BLENKUŠ
FLE - GRU        DEŠMAN
GUZ - JAK        GREGORSKI
JER - KOJ         GLAŽAR
KOR - LEB        PRINCIC
LEM - MIŠ        KRUŠEC
MOR - OST       PEROVIĆ
PAJ - PLU         PLANIŠČEK
POG - RAZI      SADAR
RAZP - SEK      VODOPIVEC
SEM - STARC   ZORC
STARO - URA   ZOREC
URŠ - Ž           ŽNIDARŠIČ


V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).

06.10.2019 Menjava izbirnih predmetov

Sklep 11. seje KŠZ z dne 18.9.2019:
Študenti lahko na podlagi pisnega soglasja obeh nosilcev predmetov zamenjajo ob vpisu izbrani izbirni predmet 3 tedne od začetka študijskega leta (do vključno petka 18.10.2019 v referat FA).
Kasneje je možno predmet (ob soglasju obeh nosilcev predmeta) zamenjati samo, če so za to podani utemeljeni razlogi (npr. neizvajanje predmeta po prekinitvi študija študenta, Erasmus izmenjava, ipd).

Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta ...več

Študente obveščamo, da se bodo na EMŠA v študijskem letu 2019/20 izvajali naslednji izbirni predmeti (sklep 10. seje senata UL FA z dne 4.7.2019):

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Stanovanjske stavbe
Družbene stavbe
Industrijske stavbe
Rekreacijske stavbe
Oprema prostora

A2
Slovenska arhitektura 20. stoletja
Arhitekturna teorija in kritika
Arhitekturne analogije
Ekološka načela gradnje
Analiza sodobne arhitekture
Interpretacija dediščine

A3
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin
Rurizem in ruralna arhitektura
Akcijsko planiranje in strateško presojanje
Degradirana urbana območja

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Svetloba v arhitekturi
Naselbinska kultura
Prostor in rekreacija
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

B2
Okoljska psihologija
Likovno oblikoslovje
Zgodovina in teorija arhitekture 4

B3
Asanacije in adaptacije
Integralnost prenov
Varstvo sodobne arhitekturne dediščine
Arhitektura in arheologija

B4
Grafika za arhitekte
Multimedijski prostor
Arhitektura virtualnega prostora
Digitalno modeliranje in izdelovanje
Osnove kreativnega programiranja

B5
Konstrukcijski sistemi
Detajl v arhitekturni kompoziciji


Opomba: Predmet "Oblikovne zasnove" se zaradi odsotnosti nosilca predmeta v štud. letu 2019/20 ne bo izvajal.

30.09.2019 Razdelitev po skupinah - 2019/20

Razdelitev po skupinah - 2019/20
 
1. letnik
Skupina A = [A - HOČ ]
Skupina B = [HOS - MUŠ]
Skupina C = [NA - RU]
Skupina D = [SEK - Ž]

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
izr.prof. Jurij Sadar: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan: skupina URBANIZEM

2. letnik
Skupina A = [A - JEL]
Skupina B = [JER - MER]
Skupina C = [MIK - RO]
Skupina D = [SLO - Ž]

3. letnik
Skupina A = [A - GJ]
Skupina B = [GLI - LEK]
Skupina C = [LES - PUS]
Skupina D = [RAD - Ž]

4. letnik
Skupina A = [A - IL]
Skupina B = [IV - ME]
Skupina C = [MES - RUJ]
Skupina D = [SET – Ž]

27.09.2019 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA
Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2019/20 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.
26.09.2019 Izvedba urnika-aktualna obvestila
Študente obveščamo, da so vsa aktualna obvestila o izvedbi študijskih programov objavljena v e-učilnici. ...več
07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si